dimecres, 19 de gener del 2011

Resultats del Consell Escolar de dia 13/01/11

Dels dos temes que destacavem abans de la reunió, us informem del següent:

- ROF: s'ha aprovat la modificació anunciada. Per tant, a partir d'ara, els pares/mares que arribin fora d'hores, hauran de deixar el/la fillet/a a la porta de l'escola per evitar que, en sortir, hagin de tornar a fer sonar l'intèrfon.

- Adscripció: se'ns va informar que en la reunió duta a terme el 17/12/10 amb els directors de tots els centres, es va confirmar la idea de continuar amb l'adscripció múltiple. Per tant, aquesta reflexió queda tancada amb la conclusió de continuar com fins ara.

Fins la propera!

dilluns, 10 de gener del 2011

Consell escolar del 13 de gener de 2011

El proper dia 13 hi ha reunió del Consell Escolar amb l'ordre del dia següent:

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
  2. Adscripcions a centres de secundària.
  3. Revisió de propostes de modificació del ROF.
  4. Ajudes individualitzades de transport escolar.
  5. Compte de gestió 2010
  6. Simulacre d’evacuació.
  7. Precs i suggeriments.
Pel que fa a l'adscripció a centres de secundària, esperem que la directora ens informi de com van les refexions de les autoritats educatives sobre aquest tema. Com recordareu, la darrera vegada que us vam plantejar aquest tema era perquè la directora havia de traslladar el sentir dels pares sobre aquesta qüestió. En la darrera reunió del Consell Escolar (16 de desembre), doncs, vam transmetre el parer majoritari, que es pot resumir en que, sense més tenir informació o detalls, els pares i mares prefereixen l'adscripció múltiple. Sabem que es va fer una reunió amb tots els directors de centres (dia 17 de desembre) per tractar, entre d'altres, aquest tema i, per això, suposem que en tindrem algun feed-back. Us en mantindrem informats.

D'altra banda, en la reunió ja citada de dia 16 de desembre, les mestres ens van plantejar una modificació del Reglament d'Ordre i Funcionament (ROF). Ara el ROF diu que els pares poden entrar a l'escola i acompanyar els fillets fins a la porta de la classe. Ep! "que no cunda el pánico"! Que no volen canviar això! O no del tot. El fet és que ara, amb la nova porta i el seu porter automàtic, les entrades i sortides fora d'hora suposen una molèstia per a les dinàmiques de la classe on sona l'intèrfon. Aleshores, les mestres proposen que si un fillet arriba fora d'hora pel motiu que sigi (retard important o visita mèdica, etc...), el la pare o mare el deixi a la porta i tanqui la porta. I que el fillet vagi tot solet a la seva classe. Amb això, les mestres i els fillets que estan a classe s'estalviarien una nova interrupció quan el pare o mare surt de l'escola (o sigui, el 50% d'interrupcions). I, d'altra banda, no sembla gairé traumàtic pel fillet, tenint en compte que el pare o mare li pot anar dient "dios, dios" des de l'altra banda de la reixa.

Bé, bromes a part, els representants dels pares ho vam veure bé, però vam demanar, com dèiem, de poder-ho explicar als pares per si algú plantejava alguna objecció sòlida. No cal ni dir que en casos especials (per exemple, que s'hagi de comentar alguna cosa a la mestra o altres casos de força major) ningú impedirà al/la pare/mare d'accedir a l'escola.

Si voleu expressar alguna opinió sobre aquest tema, us agrairé que ho feu directament a l'adreça josepcastellsbaro@gmail.com, ja que serà més immediat.

Gràcies per l'interès i per la participació