dijous, 9 de desembre del 2010

Debat sobre l'adscripció a un o diversos centres de secundària

Actualment els fillets que surten de l'escola Tramuntana (igual que els de la resta de Maó) poden continuar els seus estudis a qualssevol dels institus de Maó. El règim, doncs, és de multi adscripció. En aquests moments, sembla ser que en el marc d'un debat sobre la millora de la transició entre l'educació primària i la secundària, les autoritats educatives de Menorca s'estan plantejant si és oportú continuar amb el règim de multi adscripció o és millor l'adscripció única. En aquest altre sistema, als fillets que surtin de l'escola se'ls assignarà d'ofici un determinat centre de secundària per continuar els estudis obligatoris.

Per tenir elements per aquest debat, s'ha demanat a la direcció de l'escola que plantegi el debat a les famílies: avantatges i inconvenients de cada sistema i posicionament de les famílies de la nostra escola davant d'aquesta alternativa.

Aquest, per tant, serà un dels temes de debat de la propera assemblea de l'APIMA. De totes maneres, i per facilitar el debat, pensam que ens podeu fer arribar la vostra opinió enviant un mail al compte de l'apima (apimatramuntana@gmail.com). Si voleu compartir les vostres opinions podeu deixar un comentari aquí, així el podrà veure tothom, i també participar en l'enquesta que hem creat a aquest efecte. Lògicament l'enquesta no té cap valor decisori ni vinculant perquè no es pot garantir que tothom que vota és de l'apima, però el plantegem com un element per animar la participació en el debat.

dilluns, 29 de novembre del 2010

Habemus papam!

Els resultats de la votació per escollir el/la representant de pares i mares al Consell Escolar han estat els següents:

Emily: 14 vots.
Àlex: 16 vots.
M. Ángel: 10 vots.

Per tant, n'Àlex és el nou membre del Consell Escolar. La participació ha estat del 42% i es pot considerar  força alta per aquest tipus d'elecció.

NOTA: aquests resultats són oficiosos. Els únics resultats oficials són els que publicarà la direcció de l'escola 

dimecres, 24 de novembre del 2010

Eleccions al Consell Escolar (el proper dilluns 29 de novembre)

El dilluns vinent, 29 de novembre, hi ha les eleccions al Consell Escolar, per renovar el/la representant de pares i mares. Els pares i mares de l'escola estan representats/des per dues persones. Una la tria la Junta de l'APIMA i l'altra es vota directament. Aquesta segona plaça és la que es vota dilluns. Els pares/mares que han presentat la seva candidatura són els següents:
  • EMILY BINSTEAD (Mare d'en Zaine i Luke).
  • ALEXIS OVEJAS (Pare de n’Aroha i n'Ian).
  • M. ÁNGEL UTIEL (Pare d'en Diego).
L'horari de votació és de 8:30 a 9:30 i de 13:00 a 14:00. Per votar, cal que us acrediteu amb el DNI.

Us animem a participar-hi! Per fer una mica d'ambient hem afegit una enquesta al bloc: ja podeu anar alimentant el sondeig pre-electoral.

dimarts, 16 de novembre del 2010

Consell Escolar de 5 d'octubre de 2010

El 5 d'octubre de 2010 es va fer la primera reunió de Consell Escolar del curs 2010-2011. A continuació s'adjunta la convocatòria amb l'ordre del dia. Per a les properes reunions, el publicaré abans perquè tots els pares i mares de l'APIMA puguin fer-me arribar els seus comentaris.

Convocatòria del Consell Escolar de 5 d'octubre de 2010