dijous, 9 de desembre del 2010

Debat sobre l'adscripció a un o diversos centres de secundària

Actualment els fillets que surten de l'escola Tramuntana (igual que els de la resta de Maó) poden continuar els seus estudis a qualssevol dels institus de Maó. El règim, doncs, és de multi adscripció. En aquests moments, sembla ser que en el marc d'un debat sobre la millora de la transició entre l'educació primària i la secundària, les autoritats educatives de Menorca s'estan plantejant si és oportú continuar amb el règim de multi adscripció o és millor l'adscripció única. En aquest altre sistema, als fillets que surtin de l'escola se'ls assignarà d'ofici un determinat centre de secundària per continuar els estudis obligatoris.

Per tenir elements per aquest debat, s'ha demanat a la direcció de l'escola que plantegi el debat a les famílies: avantatges i inconvenients de cada sistema i posicionament de les famílies de la nostra escola davant d'aquesta alternativa.

Aquest, per tant, serà un dels temes de debat de la propera assemblea de l'APIMA. De totes maneres, i per facilitar el debat, pensam que ens podeu fer arribar la vostra opinió enviant un mail al compte de l'apima (apimatramuntana@gmail.com). Si voleu compartir les vostres opinions podeu deixar un comentari aquí, així el podrà veure tothom, i també participar en l'enquesta que hem creat a aquest efecte. Lògicament l'enquesta no té cap valor decisori ni vinculant perquè no es pot garantir que tothom que vota és de l'apima, però el plantegem com un element per animar la participació en el debat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada